Göran Schildt - valokuvaaja 16.6-20.8.2017

Näyttely koostuu Göran Schildtin (1917-2009) Välimeren matkoillaan kuvaamista mustavalkokuvista. Göran Schildt oli ennen kaikkea kirjailija, mutta tarve kuvittaa tekstejä teki hänestä myös erinomaisen valokuvaajan.

Hänen kuvaajan vaistonsa kehittyi herkäksi ja uteliaaksi, mikä näkyy monipuolisissa kuvissa ihmisistä, maisemista ja antiikin monumenteista. Näiden kuvien kautta näyttely johdattaa katsojan eri kulttuurien ja toisen todellisuuden äärelle.

Näyttely sisältää Iris Anderssonin Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitoksen diplomityön Villa Kolkiksesta.

Näin kertoo Iris Andersson:

Diplomityöni pohjautuu Christine ja Göran Schildtin säätiön, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen ja Schildtien kreikkalaisen kotisaaren Leroksen väliseen yhteistyöhön. Työni koostuu kuudesta esseestä, valokuvista, akvarelleistä ja mittapiirustuksista. Aineistoa on kerätty päiväkirjamaisesti valokuvaten, mitaten, piirtäen, maalaten, kirjoittaen, kuunnellen ja haastatellen. Olen asunut saarella yli kolmen kuukautta. Kuva-aineistoa on kerätty ympäri saarta. Painopiste on kuitenkin Villa Kolkiksessa, josta on laadittu tarkat mittapiirustukset. Christine Schildtin haastattelu tuo ainutlaatuisen lisän saarella suoritettuun dokumentointityöhön.

Iris Andersson FB 1
KUVA: Magnus Lindberg
villa logo