camilla lindberg
Bloggen uppdateras i huvudsak av journalisten Camilla Lindberg. Hon känner väl till författarens liv och hans mytomspunna ö Leros.
Här hittar du aktuella händelser och annat matnyttigt som berör jubileumsåret.

Välkommen med på resan!

Smak för äventyret

I augusti hölls sannolikt den sista sommarsamlingen i Villa Schildts trädgård. Den uppskattades som vanligt av de inbjudna gästerna som fick njuta av god mat, samvaro, klassisk musik och föredrag i trevlig miljö. Framtiden kommer att bjuda på lite nya inslag och programinriktning.


Stiftelsens styrelseordförande Thomas Thesleff stod i år för det traditionsenliga föredraget.Han talade utifrån titeln: ”Framtida aspekter på Göran Schildt och hans livsverk”.

Hela föredraget finns att läsa här:


pdfThomas_foredrag-__Nya_aspekter_pa_Goran_Schildt.pdf

smak for aventyret 2

Föredraget innehöll bland annat en redogörelse för själva Greklandnarrativet och det inte alldeles enkla begreppet ”Grekland”. Han skriver följande:

”Namnet har inte enbart ett topografiskt, geografiskt och folkloristiskt konnotativ utan en oerhört fascinerande idéhistoriskt djup, som sträcker sig över tretusen år, och som tveklöst har påverkat vårt och generationers sätt att omfatta bilden av Grekland. Jag skulle kalla detta fenomen för ”den grekiska tanken”.

Under föredraget behandlades även begreppet ”paideia”, som i någon mån kan definieras utifrån begrepp som ”civilisation”, ”kultur”, ”uppfostran”. Ett begrepp som hör starkt samman med den fria människan, demokratin och är viktigare än någonsin att reflektera över i ett Europa där man skymtar ett sönderfall.

Föredraget tangerade även ett annat begrepp som kan förknippas starkt med Göran Schildt. Nämligen Äventyret.
En av stiftelsens framtida utmaningar är att fundera över hur dessa begrepp kan göras attraktiva också för en ny generation.
villa logo