camilla lindberg
Bloggen uppdateras i huvudsak av journalisten Camilla Lindberg. Hon känner väl till författarens liv och hans mytomspunna ö Leros.
Här hittar du aktuella händelser och annat matnyttigt som berör jubileumsåret.

Välkommen med på resan!

Regattan är i full gång

Just nu seglar fler båtar än någonsin i en vänskapens regatta på Egeiska havet. Sju nationer finns representerade bland ett fyrtiotal båtar. Riksdagsman Thomas Blomqvist från Finland höll festtalet och imponerades av det han fått ta del av.

På söndag öppnades den stora internationella regattan i Egeiska havet nere på Leros. Som traditionen varit så sker öppningen under högtidliga former i den arkitektonisk intressanta Cineman i Lakki. Så också i år.
På plats fanns förutom cirka 200 personer, riksdagsman Thomas Blomqvist från Raseborg som höll festtalet. I det lyfte han fram vikten av europeisk gemenskap, men betonade särskilt betydelsen av det viktiga arvet vi tillsammans kan föra vidare. Tron på humanismen, utbildning, kultur, öppenhet och även vår tro på att vi har möjligheter att förverkliga drömmar.
I det arbetet finns stiftelsen med, som gör ett arbete som för att citera riksdagsmannen: ”Inte bara är ett monument över Göran Schildt och Alvar Aalto, utan ett i högsta grad levande kulturcenter med en mångfald av projekt och förhoppningsvis många ännu outnyttjade möjligheter”.

GSR 2017 blogginlägg3

Det tror vi också. Det här är bara början. Och inte en så blygsam början heller. Redan i fjol gick regattan upp i täten som den andra största internationella regattan i Grekland. I år är båtarna fler än någonsin.
Det var upppenbart att riksdagsmannen trivts på ön och känt av den grekiska gästfriheten som är detta folks stora varumärke.

På Leros öppnades även en fotoutställning av ambassadör Juha Pyykkö som visat stort hjärta för stiftelsens arbete.

GSR 2017 blogginlägg2

Kvällen kröntes av en mycket lyckad konsert med medverkande från Raseborg, där Moncia Henriksson ansvarade för helheten som ”lade ut musikaliska sjömärken för Daphne och spände samtidigt ut över Göran Schildts liv.
De medverkande var Filip Werthmann, Felix Lönnqvist, Ellen Lönnqvist,
Edith Lönnqvist, Thomas Lönnqvist, Nike Lönnqvist och Jan Lindholm.

GSR 2017 blogginlägg1

Regattan har alltså kört igång. Under de närmaste dagarna kommer hör och häpna ett fyrtiotal båtar att avverka 100 sjömil i solidaritetens och vänskapens tecken. Båtarna representeras av sju olika nationer. Ett sant kulturutbyte som förenar Europa.
villa logo