Utbildning

Utbildning 02
Utbildning 01
Utbildning 05
Utbildning 03
Utbildning 04

Stiftelsen arbetar i nära kontakt med regionens skolor. Villa Schildt välkomnar elevgrupper från såväl grundutbildningen ända till universitetsnivå. Vi kan bistå med kontakter, information, sakkunskap, föreläsningar, miniseminarier etc.

Skolsamarbete mellan Raseborg och Leros

Under 2010 – 2011 medverkade stiftelsen i projektet Levande Kultur även kallat LevKul. Projektet finansierades med hjälp av Utbildningsstyrelsen och Raseborgs stad. Projektets syfte var att sprida kunskap om Göran Schildts författarskap vidare till en ny generation. I september i samband med GSMR 2011 publicerades informationsskriften ”LEVANDE KULTUR – Göran och Christine Schildts arv”. Skriften är tvåspråkig och är skriven både på svenska och grekiska. Den primära målgruppen är lärare samt elever på gymnasienivå i Grekland och i Finland.

LevKul–projektet fungerade samtidigt som en bro över till ett EU–finansierat tvåårigt bilateralt språkprojekt mellan gymnasiet i Ekenäs och gymnasiet i Agia Marina på Leros. Comeniusprojektet som pågick 2012-2013 innebar bland annat att studeranden i Ekenäs skulle lära sig en del grekiska och gymnasieeleverna på Leros skulle lära sig svenska. Ekenäs gymnasium erbjöd dessutom sina studerande en kurs i Medelhavskultur. Även Seminarieskolan i Ekenäs och Höjdens skola i Tenala har samarbetat med lågstadieskolor på Leros. Stiftelsen har bidragit med att ge sakkunskap, tillhandahållit bildmaterial och koordinerat en del av samarbetet med skolorna på Leros.

Stiftelsen har också bidragit till ett kulturellt utbyte mellan kulturföreningen Artemis på Leros och teaterlinjen vid VNF. Teaterlinjen vid Västra Nylands folkhögskola under ledning av Åsa Salvesen satte våren 2011 upp en pjäs som byggde på den antika tragedin ”Till Fedra” av Per Olov Enqvist. Efter avslutad spelperiod i Karis åkte produktionen på turné till ön Leros i Grekland. Där hölls två mycket uppskattade föreställningar. Stiftelsen har också sammankopplat teater Viirus och ”Meeting the Odyssey”-projektet med föreningen Artemis på Leros. Under Greklandsturnén 2016 gästade ”Meeting the Odyssey”- gruppen Leros den 5-13 juli och uppträdde med föreställningen ”Memories for Life”.

villa logo